...

Unie KBO deed een enquête bij 800 Nederlanders, ouder dan 65 jaar. De gemiddelde leeftijd van de ondervraagden was 75 jaar. Maar liefst 96 procent van hen gebruikte in de drie maanden die aan het onderzoek voorafgingen een of meerdere geneesmiddelen. De bejaarden slikten gemiddeld vijf pillen per dag. Maar liefst 86 procent van hen wist te vertellen dat ze levenslang 'veroordeeld' waren tot het slikken van gemiddeld drie geneesmiddelen per dag. Huisarts De eerste voorschrijver was de huisarts (82 %). Daarna volgde de specialist (59 %) en een andere arts (zoals een homeopaat, 2 %). Iets meer dan een op de tien ouderen kocht daarnaast ook een OTC-geneesmiddel. Zo'n 17 procent van de ondervraagde ouderen gebruikt medicijnen uit het alternatieve geneesmiddelencircuit en dat al gemiddeld elf jaar. 55 procent kijkt af en toe of de houdbaarheidsdatum niet is overschreden. Meer dan zes op de tien (63 %) zegt dat ze altijd de bijsluiter lezen. De rest leest hem vaak (16 %), soms (13 %) of amper tot nooit (8 %). Apothekertrouw De 65-plussers bezochten de afgelopen 23 jaar gemiddeld een keer per maand dezelfde apotheek. De apotheek en de apotheker kregen daarbij een bijzonder goede evaluatie (8 op 10). De te lange wachttijd, het slechte voorraadbeheer en het gedrag van de assistenten zorgt wel voor wrevel. Medicatieopvolging Grote verrassing voor de onderzoekers was echter het antwoord op de vraag naar de mate waarin arts en apotheker navraag doen naar het geneesmiddelengebruik van de ouderen. Uit de antwoorden blijkt dat zes op de tien huisartsen en acht op de tien apothekers nooit vragen welke OTC-producten de patiënt gebruikt. Daarom wil de Unie KBO lobbyen voor de opname van een periodieke 65-plus-medicatiecheck in de basisverzekering. De Unie wil ook overleggen met de apothekersvertegenwoordigers over de manier waarop ze de opvolging kunnen garanderen. Dat zou kunnen door een verplichte jaarlijkse medicatiebeoordeling bij ouderen.