...

Het preferentiebeleid zorgt voor faillissementen, voor ontevreden patiënten en ontevreden apothekers. De kwaliteit gaat er met sprongen op achteruit. Apothekers voelen zich bedreigd en ongelukkig. En KNMP stelt zich te weinig combattief op, vinden sommigen. Wachten beu Een deel van de apothekers is het wachten op betere tijden beu. Zij wil, desnoods met harde hand, een halt toeroepen aan het preferentiebeleid. Maar die harde hand zou in de eerste plaats van de KNMP moeten komen, maar die wacht af. De zorgverzekeraars zagen hun kans schoon en besloten geen specialistische apothekerszorg in te kopen. Anders gezegd: zij willen apothekersadvies niet extra vergoeden. Wel maakten ze van de gelegenheid gebruik om de tarieven nog maar eens te verlagen. Een groep apothekers heeft zich nu verenigd om - zoals ze het zelf zegt - muiterij te plegen.