...

De cijfers hebben een beetje een morbide effect, aangezien er op dit moment een stijgend aantal afstuderende apothekers is in een arbeidsmarkt die nog altijd aan het krimpen is. Er is bij onze noorderburen dan ook ongerustheid, zeker op lange termijn, aangezien de zorgvraag jaar na jaar blijft stijgen. Zeker nu men niet langer kan ontkennen dat het apothekersberoep bij jongeren sterk aan populariteit aan het verliezen is. Het is echter niet duidelijk in welke mate de minder gunstige carrièreperspectieven de jongeren afschrikt. Drie universiteiten Nederland telt drie universiteiten waar farmaceutische wetenschappen onderwezen worden (Utrecht, Groningen en Leiden). Het afgelopen academiejaar schreven 449 studenten zich in het eerste jaar in. Die cijfers zijn enigszins misleidend aangezien de opleiding in Leiden de studenten niet opleidt tot apotheker maar enkel tot wetenschappelijk onderzoeker op het terrein van de geneesmiddelen, en naar Belgische normen dus alleen de richting geneesmiddelenontwikkeling aanbiedt. In het totaal heeft Nederland daarmee 2.737 apothekers in spe (verminderd met 356 studenten uit Leiden) die nog aan het studeren zijn. Ruim zes op de tien daarvan zijn vrouwen. Openbare apotheek Als een analyse wordt gemaakt van de plaatsen waar de Nederlandse afgestudeerde in de farmaceutische zorg terechtkomt, dan belandt zo'n 70 procent in een openbare farmacie. Dat cijfer is vergelijkbaar met België. Maar de markt van de openbare apotheken is in Nederland in een ware crisis en er zijn bijzonder weinig vacatures voor nieuwe apothekers. Er waren vorig jaar 112 vers afgestudeerden en 131 openbare apothekers stopten definitief met hun beroep, niet alleen door pensionering, maar ook omdat ze letterlijk de apothekersjas aan de haak hingen vanwege de sluiting van hun officina. Farmaceutisch assistent Het Pharmaceutisch Weekblad merkt daarbij op dat de arbeidsmarkt niet alleen voor de openbare apothekers verslechtert, maar des te meer voor de Nederlandse apothekersassistenten. Door de financiële krapte bij apothekers wordt er driftig in het personeelsbestand geknipt. Maar de nood aan geneesmid-delen en farmaceutische zorg neemt verder toe. Daarom vrezen de Nederlandse apothekers dat de kwaliteit van de farmaceutische dienstverlening zal verminderen en het werkplezier evenredig.