...

Wie geïnteresseerd is in het inkomen van iemand die een vennootschap heeft - en geef toe: veel vrije beroepers bevinden zich in deze zone - weet hoe hij aan die informatie kan geraken. Even naar de site van de Nationale Bank van België en enkele muisklikken later heb je alles wat je altijd al hebt willen weten. Maar zelfs ongevraagd geraak je aan die informatie. Zo hoef je maar naar Infobel te surfen, een telefoonnummer op te vragen en meteen krijg je ongevraagd informatie over het personeelsbestand en de financiële en administratieve toestand. Ontoelaatbaar Ontoelaatbaar, vindt de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (Bvas) dat hierin nu ook wordt gesteund door de APB. Niemand van de betrokkenen - en we spreken over artsen, specialisten, apothekers, tandartsen.... - is hier ooit over gecontacteerd en niemand is ooit om toestemming gevraagd. De databanken zijn bovendien onjuist, bevatten foute administratieve gegevens en de cijfergegevens verschillen soms van de officiële gegevens van de Nationale Bank van België. Vreemd is bovendien dat de financiële gegevens van sommige vrije beroepers wel toegankelijk zijn en andere er gewoon niet op staan. Bvas en APB Zowel Bvas als APB hebben stappen ondernomen en hebben de uitgevers en de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer aangesproken. Bvas dreigt er bovendien mee om uitgeverij Kapitol gerechtelijk te vervolgen als het uiterlijk eind deze week al die gegevens niet van internet heeft gehaald. Bvas heeft al zijn leden trouwens aangeraden om de gegevens te controleren en geeft ook tips om ze te laten verwijderen.