...

Deze cijfers werden gepresenteerd op de consensusvergadering over het rationele gebruik van geneesmiddelen bij de behandeling van migraine, die op 25 mei door het Riziv werd georganiseerd. Ze zijn afkomstig van Farmanet, de databank met de farmaceutische verpakkingen die worden terugbetaald en afgeleverd door voor het publiek opengestelde apotheken in België (Riziv), het Intermutualistisch Agentschap (AIM) en Intercontinental Marketing Services Health Inc (IMS), een databank met verkoopsgegevens van farmaceutische producten.TriptanenHet aantal patiënten dat wordt behandeld met terugbetaalde triptanen is tussen 2005 en 2021 sterk gestegen, van 7.697 naar 27.755. Dit zijn vooral vrouwen (80%) (in 2021) en zeer weinig jonge patiënten (1%) of oudere patiënten.De uitgaven van het Riziv voor de in openbare apotheken verkochte klasse van triptanen bedroegen 2,2 miljoen euro in 2005 en 2,6 miljoen euro in 2021. Er kunnen twee dingen worden vastgesteld: een daling van de uitgaven in het afgelopen decennium, als gevolg van de invoering van referentieprijzen en de komst van generieke geneesmiddelen op de Belgische markt, gevolgd door een stijging vanaf 2018-19 als gevolg van de toename van het aantal patiënten."De jaarlijkse kosten van ongeveer 25.000 euro voor triptanen in ziekenhuisapotheken zijn niet meegerekend. De eigen bijdragen van patiënten in de apotheek zijn gestegen van 0,5 miljoen euro in 2005 tot 0,8 miljoen euro in 2021", legt prof. Marc Van De Casteele (Riziv) uit.Terwijl de volumes van in Belgische apotheken verkochte triptanen toenemen, vertegenwoordigt het aandeel van door het Riziv terugbetaalde triptanen slechts een kleine fractie, ook al is het gestegen van 12% in 2012 tot 30% in 2021. " Niet terugbetaalde triptanen omvatten bijvoorbeeld neussprays of orale tabletten gebruikt door patiënten die niet voldoen aan de criteria voor terugbetaling", zegt hij."De gegevens tonen een afname van het triptangebruik van ongeveer een vijfde bij patiënten die erenumab kregen via het compassionate use-programma in 2019 en 2020."Anti-CGRPDe komst van de nieuwe klasse van CGRP-monoklonale antilichamen (calcitonine-gene related peptide antagonisten) heeft de jaarlijkse uitgaven van het Riziv enigszins gewijzigd. Erenumab wordt sinds 1 juni 2021 terugbetaald en galcanezumab en fremanezumab sinds 1 juli 2021. De jaarcijfers voor de periode van 12 maanden van juni 2021 tot en met mei 2022 betreffen dus de eerste 12 maanden voor erenumab en de eerste 11 maanden voor galcanezumab en fremanezumab. In deze periode werden 6.728 patiënten behandeld met een anti-CGRP-geneesmiddel, van wie 3.947 erenumab kregen, het eerste geneesmiddel in deze klasse dat werd terugbetaald. Ongeveer twee derde van de patiënten had geen anti-CGRP gekregen in het kader van een compassionate use-programma.Terwijl de Riziv-uitgaven voor triptanen sinds 2005 minder dan 3 miljoen euro bedroegen, worden de uitgaven voor anti-CGRP-geneesmiddelen geschat op 29,9 miljoen euro voor het eerste gebruiksjaar (extrapolaties van onvolledige uitgaven naar een periode van 12 maanden voor erenumab (juni 2021-mei 2022) en 11 maanden voor galcanezumab en fremanezumab (juli 2021-mei 2022))."De invoering van de terugbetaling voor de anti-CGRP-klasse heeft nieuwe migrainepatiënten aangetrokken die terugbetaalde triptanen gebruikten. De kosten van anti-CGRP's zijn aanzienlijk en, hoewel extrapolatie beperkt is, zijn de uitgaven voor deze nieuwe klasse veel hoger dan die voor triptanen, voor een aantal patiënten dat (vandaag) een kwart vertegenwoordigt van degenen die met triptanen worden behandeld", besluit prof. Marc Van De Casteele.