...

Eén van de tekortkomingen van het internationale drugsbeleid is zonder twijfel de ontoereikende toegang tot essentiële geneesmiddelen die onder het controleregime van de VN-drugsverdragen vallen. Het betreft onder meer morfine en codeïne, middelen die vaak onontbeerlijk zijn om pijnbestrijding te verzekeren in het kader van de behandeling van kanker of het toedienen van palliatieve zorgen. Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: " Ongeveer 75% van de wereldbevolking - of 5,5 miljard mensen - heeft weinig of geen toegang tot deze medicijnen; dat is onaanvaardbaar. Dit heeft schrijnende gevolgen voor de pijnbestrijding in grote delen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Als land moeten we deze kwestie blijven aankaarten op internationaal niveau." Democratische Republiek Congo. Volksgezondheid heeft nu al beslist om 100.000 euro te investeren in een project in de Democratische Republiek Congo. Met de ondersteuning van de United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC), de WGO, de Union for International Cancer Control (UICC) en de International Narcotics Control Board (INCB) wil dit initiatief, in overleg en samenwerking met de DRC, het wettelijk kader verbeteren en onder anderen dokters en apothekers beter opleiden.Het engagement van België sluit nauw aan bij de aandacht voor de gezondheidssector in partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en bij het thema van toegang tot kwalitatieve geneesmiddelen. De Belgische ambassade in Kinshasa zal betrokken worden bij de opvolging van het project, wat ook de duurzaamheid ervan ten goede moet komen. ... Toegang tot " essential medicines " Tijdens de onderhandelingen in Wenen over de politieke verklaring (het UNGASS Outcome document) heeft België het voortouw genomen om de problematiek van "essential medicines" hoog op de agenda te zetten. In het UNGASS-document wordt nu expliciet de ambitie uitgesproken voor een betere toegang tot "gecontroleerde geneesmiddelen" in lage en middeninkomenslanden.