...

Niet alle apothekers namen eraan deel, zo lieten de leden van Ophaco hun verlichting aan, en sommige apothekers konden om technische redenen het groene kruis niet doven. Of het nu aan de actie ligt of niet, maar minister Onkelinx besloot een dag nadien om alvast een klein, maar belangrijk detail aan de nieuwe regelgeving toe te voegen. u Zie blz. 3