...

De tarifering van de geneesmiddelen in rusthuizen wordt per eenheid geregeld, gecombineerd met een individueel medicatieschema per patiënt. Dat betekent dat er steeds meer moet worden overgegaan naar individuele medicatievoorbereiding. Senator Louis Ide stelde minister Onkelinx daar een schriftelijke vraag over. IBM Het besluit rond de afgifte van individueel bereide medicatie (IBM) is nu vier maanden van kracht. Dat wil zeggen dat de arts die de patiënt volgt een medicatieschema moet maken: een overzicht van alle medicatie van een patiënt en de duur van de behandeling. De apotheker die door het rusthuis is gekozen om de geneesmiddelen voor de patiënt te regelen, moet de IBM van de patiënt voor één tot twee weken klaarmaken. Dat kan via een robot, maar dat kan ook handmatig, bijvoorbeeld in een weekkalender. De tarifering voor de patiënt en het Riziv zal niet meer per verpakking maar per eenheid (tablet, ml, enz...) gebeuren. Op het einde van elke maand moet de apotheker die aan het rusthuis geneesmiddelen heeft geleverd, aan zijn tariferingskantoor een lijst bezorgen van de bewoners die hij heeft bediend en het aantal uitreikingsdagen. Daarna krijgt hij zijn ereloon voor de IBM. Rationalisering Zoals mevrouw Onkelinx het voorstelt zou het ereloon dat de apotheker krijgt voor de IBM evenwaardig zijn aan de huidige vergoeding die hij krijgt. De besparing komt volledig op rekening van de volumevermindering door de IBM. Door deze rationalisering van de geneesmiddelenbedeling wordt immers verhinderd dat er dubbel gebruik is of interacties en er blijven niet langer aangesproken verpakkingen over. De geneesmiddelen in die verpakkingen konden in het verleden immers nooit gerecupereerd worden, wat een omvangrijke verspilling betekende omdat ouderen door allerlei redenen van behandeling veranderen of stoppen. Een apotheker kan ervoor kiezen om niet volgens de IBM af te leveren. Dan krijgt hij vanzelfsprekend geen IBM-vergoeding. De besparing wordt dan wel op de vergoeding van de apotheker gerealiseerd.