Indien u muziek wil afspelen in uw apotheek, moet u nu eenmaal daarvoor een licentie aanvragen bij Unisono. Dat is een platform dat Sabam, PlayRight en SIMIM samen oprichtten en waarmee u sinds 1 januari 2020 via één licentie het gebruik van muziek, theaterwerken, audiovisuele werken,... regelt op één centrale plaats en met één betaling. U moet die licentie aanvragen minstens vijf dagen vóór de start van het dagelijks muziekgebruik. Vraagt u de licentie te laat aan, dan krijgt u een sanctie. In dat geval wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met 15% met een minimum van 45 euro.

Unisono zal u vervolgens een factuur sturen waarbij ze u om de betaling vragen voor enerzijds auteursrechten en anderzijds een billijke vergoeding. De bedoeling van deze vergoedingen bestaat erin auteurs, componisten, uitgevers, artiesten en producenten te vergoeden voor hun werk. Om te weten hoeveel u in uw apotheek precies zou moeten betalen, kunt u een simulatie maken via de website https://www.unisono.be/nl.

U zou er misschien aan kunnen denken om muziek af te spelen zonder zo'n licentie aan te vragen. Ook dan riskeert u een sanctie. Vraagt u helemaal geen licentie aan, dan wordt het verschuldigde bedrag namelijk verhoogd met 15% met een minimum van 100 euro.

Indien u muziek wil afspelen in uw apotheek, moet u nu eenmaal daarvoor een licentie aanvragen bij Unisono. Dat is een platform dat Sabam, PlayRight en SIMIM samen oprichtten en waarmee u sinds 1 januari 2020 via één licentie het gebruik van muziek, theaterwerken, audiovisuele werken,... regelt op één centrale plaats en met één betaling. U moet die licentie aanvragen minstens vijf dagen vóór de start van het dagelijks muziekgebruik. Vraagt u de licentie te laat aan, dan krijgt u een sanctie. In dat geval wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met 15% met een minimum van 45 euro.Unisono zal u vervolgens een factuur sturen waarbij ze u om de betaling vragen voor enerzijds auteursrechten en anderzijds een billijke vergoeding. De bedoeling van deze vergoedingen bestaat erin auteurs, componisten, uitgevers, artiesten en producenten te vergoeden voor hun werk. Om te weten hoeveel u in uw apotheek precies zou moeten betalen, kunt u een simulatie maken via de website https://www.unisono.be/nl.U zou er misschien aan kunnen denken om muziek af te spelen zonder zo'n licentie aan te vragen. Ook dan riskeert u een sanctie. Vraagt u helemaal geen licentie aan, dan wordt het verschuldigde bedrag namelijk verhoogd met 15% met een minimum van 100 euro.