...

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "Verwaarlozing van mondgezondheid wordt vaak in verband gebracht met ondervoeding, gewichtsverlies, hart- en vaataandoeningen, diabetes en andere gezondheidsproblemen. Een goede mondgezondheid is voor iedereen een voorwaarde tot fysiek, psychisch en sociaal welzijn."Vlaams parlementslid en tandarts Caroline Croo (N-VA) reageert verheugd dat de aandachtspunten van de resolutie mondzorg, die ze samen met Cindy Franssen (CD&V) en Freya Saeys (Open VLD) indiende, werden opgenomen zijn in de BHO. Een sterk consortium gaat de uitdaging aanHet nieuwe samenwerkingsverband dat de uitdaging aangaatom betere mondzorg aan kwetsbare mensen aan te bieden,bestaat uit volgende partners: het Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw, het departement Mondgezondheidswetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven, de vakgroep Tandheelkunde van de Universiteit Gent en de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen.Beginnen met gegevensuitwisseling en toegankelijkheidJo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "Het nieuwe samenwerkingsverband dat de uitdaging aangaat om betere mondzorg aan kwetsbare mensen aan te bieden zal ook de gegevensuitwisseling kunnen optimaliseren tussen tandartsen, Kind en Gezin en het CLB. Het Consortium begint echter niet vanaf nul. Ook vroegere initiatieven voor preventieve mondzorg zullen verder geïmplementeerd worden."Preventieve (en curatieve) mondzorg dienen zo toegankelijk mogelijk te zijn. Deze laatste uitdaging werd ook opgenomen in het protocolakkoord afgesloten tussen de federale overheid en de verschillende gemeenschappen/gewesten van 21 maart 2016. De experten binnen de universiteiten van Leuven en Gent, alsook de beroepsverenigingen voor tandartsen, krijgen een belangrijke rol om die toegankelijkheid te bevorderen. Een geactualiseerd aanbod van informatie en praktischehulpmiddelen zal verspreid worden naar beleidsmakers, de media, het brede publiek en de specifieke doelgroepen via één geïntegreerde website (m.i.v. Glimlachen.be, Specialdent.be, Ieders Mond Gezond,...).Voorziene budgetDe subsidie voor de partnerorganisatie Preventieve Mondzorgnaar kwetsbare groepen zal 250.000 euro per werkingsjaar bedragen voor de periode 2017-2020.