...

Het LOZ-onderzoek liep in samenwerking met de KU Leuven en de UGent. Uit de literatuur blijkt dat patiënten-educatie één van de doeltreffendste methodes is om chronische ziektes onder controle te houden. Een interessante optie daarbij is telefonische coaching door paramedici. Daarom testte het ziekenfonds het telecoachingprogramma 'Coach' uit. Dit is een EB-educatieprogramma dat diabetici helpt bij het bereiken en behouden van hun behandelingsdoelen. Het advies is gebaseerd op medische richtlijnen. Concreet bestaat 'Coach' uit vijf telefonische sessies van 30 minuten om de vier à vijf weken. Een diabetes-educator moedigt de patiënt in begrijpelijke taal aan zijn streefwaarden rond bloeddruk, bloedglucose en gewicht te bereiken. Coach en patiënt spreken in overleg met de huisarts concrete actiepunten af.? Belgische primeur ?De klinische studie met 'Coach', volgens de LOZ een primeur voor België, includeerde 574 personen met diabetes type 2. Naast een groep die deelnam aan het programma was er ook een controlegroep. De resultaten zijn bemoedigend. De telecoachinggroep scoorde significant beter dan de controlegroep op vlak van bloedsuikerwaarden, BMI en totale cholesterol. In de telecoachinggroep steeg het aantal patiënten dat de behandelingsdoelen bereikte met 8,5% tegenover een daling met 1,6% bij de controlegroep. 97,5% van de deelnemers was tevreden over het programma en 92,1% gaf aan de telefoon een geschikt medium te vinden om met hun coach te communiceren.?Het ziekenfonds benadrukt dat chronische zieken best al vanaf de diagnose voldoende steun krijgen bij het beheer van hun ziekte. Gezien de goede resultaten stellen de LOZ alvast voor om de rol van de coach ook bij andere chronische ziekten te testen en te werken aan de integratie van het concept in de eerstelijnszorg." Dat kadert," aldus de Onafhankelijke Ziekenfondsen "in de zoektocht naar een duurzaam organisatie- en financieringsmodel voor de ondersteuning van chronische zieken."