...

De eerste berichten rond problemen met de productie en bevoorrading dateren al van vorig jaar. In juni werd duidelijk dat de vraag naar imiglucerase groter was dan het aanbod. Imiglucerase wordt gebruikt bij de ziekte van Gaucher (tekort aan alglucerase). Maar het zag ernaar uit dat de toestand zich wat normaliseerde. In de eerste weken van 2010 werd 80 procent van de patiënten met de normale dosis behandeld. Maar er is een nieuw dreigend tekort, waardoor besloten is dat nog maar aan 50 procent van de aanvragen zal worden voldaan. Die periode loopt tot 16 april 2010. Op die manier zou kunnen worden gewerkt aan voldoende voorraad voor de volgende maanden.