...

Groot-Brittannië, Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Australië en Japan hebben het al laten weten: zij zitten met de handen in het haar als het gaat om de behandeling van gonorroe. Antibiotica helpen niet meer. Maar ook Vlaanderen is al een tijdje erg op zijn hoede. Jaren geleden werd het immer niet alleen duidelijk dat gonorroe ook in onze contreien aan een opmars bezig is, maar ook dat de courante antibiotica - de enige medicatie die doeltreffend is bij de behandeling van een druiper - alle slagkracht aan het verliezen was. Het punt is nu gekomen waar men al had voor gevreesd: sommige antibiotica helpen niet meer. Meldingsplicht Vlaanderen heeft jaren geleden al een meldingsplicht geïnstalleerd voor deze soi. Daardoor is men er perfect in geslaagd om de evolutie van de ziekte nauwlettend op te volgen. Daar waar men in 2001 'slechts' 181 patiënten noteerde, was dat aantal in 2011 al vervijfvoudigd tot 910. Vijf op de zes geïnfecteerden zijn mannen. Gonorroe is geen sluipende ziekte. De incubatietijd - de tijd tussen besmetting en symptoom - is amper twee tot vijf dagen. Dan ondervindt de mannelijke patiënt pijn bij het plassen en vormt zich pus in de plasbuis, vandaar naam 'druiper'. Bij vrouwen zijn de symptomen vaak minder herkenbaar. Onvruchtbaarheid Gonorroe is niet onschuldig. De infectie kan leiden tot onvruchtbaarheid, zowel bij mannen als bij vrouwen. Een op de vier patiënten werd in 2010 nog behandeld met het antibioticum ciprofloxacine, wat vanwege de resistentie absoluut niet doeltreffend is. Alleen een behandeling met antibiotica ceftriaxon of spectinomycine kan helpen, maar die ligt minder voor de hand aangezien deze antibiotica alleen maar via een inspuiting kunnen toegediend worden en niet oraal. De beste remedie is de preventie: een condoom... u