...

Dat minister De Block tegen het gebruik van cannabis als pretmiddel is, weten we al langer. Ze heeft daar nooit onduidelijkheid over laten bestaan. Zelfs het gedoogbeleid dat er nu is, gaat voor haar te ver. Maar ze ziet wel de voordelen van het medisch gebruik van cannabis, als dat ten minste strikt gereglementeerd is én evidence based.Maar dat cannabis bij bepaalde aandoeningen verlichting brengt, weten we ook. Patiënten die de grens oversteken om in Nederland cannabis te kopen, lopen op dit moment een dubbel risico: wettelijk en medisch, want de kwaliteit van het gekochte goed is op geen enkele manier gegarandeerd.TroevenIn medische kringen kent men de troeven van cannabis en er zijn ook al een aantal klinische tests met cannabis gebeurd. In haar antwoord verwijst Maggie De Block dan ook naar een aantal klinische proeven die in de database van het FAGG terug te vinden zijn. Die overspannen twee domeinen: pijnbestrijding bij vergevorderde kanker en als middel tegen neuropatische pijn. Sativex, waarmee de klinische tests naar aanleiding van een vergunningsaanvraag zijn uitgevoerd, blijkt nu effectief doeltreffend voor volgende indicaties: - Behandeling voor de verlichting van symptomen bij volwassen patiënten die lijden aan MS, met matige of ernstige spasticiteit. Het gaat om patiënten bij wie andere medicatie niet effectief is en die significante verbetering vertoonden bij de proefbehandeling met Sativex. Wat de klinische proeven bij pijnbestrijding betreft, werden Sativex niet weerhouden omdat er geen nieuwe indicaties zijn. Op basis van de bevindingen door het FAGG wordt er nu gewerkt aan een voorstel tot KB. Daardoor zouden geneesmiddelen op basis van cannabis die over een VHB beschikken, niet langer onder het KB van 4 juli 2001 vallen (Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor het afleveren van geneesmiddelen die één of meer 'tetrahydrocannabinolen' bevatten). Daardoor wordt de aflevering van dit soort geneesmiddelen in de apotheek mogelijk. Op dit moment voldoet dus alleen Sativex aan alle criteria. Deze beslissing zal ook meegedeeld worden aan Europa, wat van de lidstaten ook wordt verwacht.Europese analyse "Ik zal binnen mijn bevoegdheden en de samenkomsten van de EPSCO-raad dan ook regelmatig vragen naar de data-analyse van deze enorme informatiestroom omdat ik er van overtuigd ben dat dergelijke analyse op grootschalig Europees niveau ons veel duidelijkere en nuttige informatie kan geven over verschillende beleidsdomeinen die te maken hebben met drugs", stelt minister De Block. Patiënten met terminale kanker, of mensen met neuropatische pijnen die nu cannabis over de grens gaan halen, kunnen Sativex niet voorgeschreven krijgen. De wetenschappelijke evidentie van de doeltreffendheid voor deze indicaties is immers niet aangetoond.