...

Begin oktober stelden we de doelstellingen inzake gezondheidszorg voor die de APB en OPHACO, in samenwerking met de ziekenfondsen, hadden ingediend. Op maandag 18 oktober heeft de Algemene Raad van het Riziv gestemd over het begrotingsvoorstel voor de gezondheidszorg.ZelffinancierendZoals verwacht werden twee projecten goedgekeurd: het GGG medication review en de vergoeding van een ontwenningsplan voor magistrale bereidingen voor patiënten die te veel benzodiazepines of Z-drugs gebruiken en daarmee willen stoppen."Deze twee projecten worden duidelijk vermeld in de nota van het Riziv", zegt Alain Chaspierre (APB). "Het benzodiazepineproject werd beschouwd als zelffinancierend omdat het zal voorkomen dat patiënten vallen, enz. De drie miljoen euro die geïnvesteerd is, zal zeer snel worden terugverdiend. Er is reeds een werkgroep opgericht op het niveau van het Riziv." "Ik ben ervan overtuigd dat het GGG medication review eveneens een zeer positief effect zal hebben. Elk jaar zijn er in ons land 42.000 ziekenhuisopnames voor medicatiegerelateerde problemen, waarvan de helft vermijdbaar is. 200 miljoen aan overheidsuitgaven, waarvan de helft theoretisch kan worden vermeden. Aan dit project zal 3,5 miljoen euro worden besteed: 2,9 miljoen voor ambulante medicatiebeoordelingsgesprekken en de rest in verpleeghuizen ter ondersteuning van gesprekken tussen apothekers, artsen en verpleegkundigen over patiëntendossiers. Ik hoop dat dit GGG in de loop van 2022 van start kan gaan, we moeten het protocol met de ziekenfondsen vastleggen."Rol verankeren"Het feit dat we positieve dingen gedaan krijgen voor de apothekers (griepvaccin voorschrijven, uitgebreid testen...) is logisch omdat apothekers sinds het begin van de crisis hebben laten zien dat als we hen vertrouwen, ze dingen goed doen en dat ze beschikbaar zijn", benadrukt Chassepierre. "Het is slechts een moment, we zijn in iets geslaagd met covid, maar het is niet noodzakelijk duurzaam, dus het is zeer belangrijk om de rol van de apotheker in de volksgezondheid te verankeren met concrete projecten die ook na de crisis zullen blijven bestaan."