...

Medical devices zijn een hoofdstuk apart. Ze vormen, in Europa, een groep van zowat 500.000 producten van ruim 22.500 bedrijven. Ze zijn de booming business voor de toekomst en dat weet ook Europa, dat hard aan het werken is aan een nieuwe regelgeving. "De periode waarin de investering kan teruggewonnen worden, is bij medical devices bijzonder kort", zegt David Bouchez, consultant bij Unamec, de beroepsvereniging rond medical devices. "Je hebt precies 18 maanden. De wereld van de medical devices is bovendien erg competitief. De middelen zelf gaan bijzonder lang mee: we produceren al hartkleppen die gemakkelijk 30 jaar in het lichaam kunnen blijven." Vooraleer dit soort producten op de markt komt, is het ook onderhevig aan klinisch onderzoek. "Alleen is het veel moeilijker om bijvoorbeeld een dubbelblind of een placebo-onderzoek te doen. Probeer maar eens te bedenken hoe je dat zou doen met een levensnoodzakelijke hartklep... De meeste medical devices zitten ook in het lichaam, wat een bijkomende uitdaging is." Medical devices kennen wel een veel kortere ontwikkelingstijd, vergeleken met geneesmiddelen. In zeven jaar moet de hele procedure van ontwikkeling en het op de markt brengen, afgerond zijn. "Het aantal clinical trials in België voor medical devices stijgt spectaculair, maar uiteindelijk waren het er vorig jaar nog altijd maar 37, al zijn dat er 10 meer dan in 2007." Bouchez is er geen voorstander van om de clinical trials voor geneesmiddelen en medical devices onder één noemer te plaatsen. "Een gecentraliseerd systeem zou contraproductief zijn", denkt hij. "Het risico op een bottleneck zou bovendien erg groot worden. Waar ik daarentegen wel voor pleit, is een gecentraliseerde databank."