...

In het Verenigd Koninkrijk zijn bijna 15.000 van de 27.000 openbare apothekers nu gekwalificeerd als onafhankelijk voorschrijver. Vanaf 2026 kunnen alle pas gediplomeerde apothekers zelfstandig voorschrijven.Momenteel kunnen Engelse apothekers die zijn opgeleid tot onafhankelijk voorschrijver slechts een beperkt aantal geneesmiddelen voorschrijven en kunnen zij geen antibiotica voorschrijven zonder een huisarts daarbij te betrekken. Dankzij een proefproject, gefinancierd door NHS England, zal dat veranderen zodat ze een groter aantal behandelingen zullen kunnen dekken, waaronder hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, anticonceptie en kleine kwalen.Schotland en WalesDe uitbreiding van het voorschrijfgedrag van apothekers is niet nieuw voor het Verenigd Koninkrijk, aangezien soortgelijke regelingen reeds bestaan in Schotland en Wales. NHS Pharmacy First Scotland is in juli 2020 van start gegaan nadat regionale antibioticapilots succesvol waren bevonden. In Schotland kunnen apothekers kleine gezondheidsproblemen behandelen, zoals keelpijn en sommige huidaandoeningen.In april 2022 ging in Wales ook een programma van start dat apotheken in staat stelt een breed scala aan diensten aan te bieden: apothekers kunnen geneesmiddelen voorschrijven voor aandoeningen zoals infecties van de urinewegen en de bovenste luchtwegen, en anticonceptiemiddelen verstrekken.Gareth Jones, directeur bedrijfszaken van de National Pharmacy Association, zegt dat "dit systeem gemeengoed zou moeten worden in openbare apotheken", omdat het zou leiden tot een "handigere dienstverlening voor langdurige ziekten, acute zorg en preventie", terwijl er huisartsencapaciteit vrijkomt.Zware druk"Ik denk dat apothekers in staat zijn dit werk te doen, maar ik zie liever meer investeringen in de kerndiensten van huisartsen om de toegang voor patiënten te verbeteren, dan de versnippering van de eerstelijnszorg en het gevarieerde scala aan interventies dat de regering - met weinig succes - invoert om de druk op de algemene NHS-praktijken in Engeland te verminderen", stelt Azeem Majeed, een Londense huisarts en hoofd eerstelijnszorg en volksgezondheid aan het Imperial College London, in The Pharmaceutical Journal. "We moeten ook weten hoeveel het opzetten en uitvoeren van deze programma's kost en hoe ze zich verhouden tot investeringen in algemene praktijken. In een tijd waarin de NHS-begrotingen onder zware druk komen te staan, is het van essentieel belang de meest kosteneffectieve opties voor het verlenen van gezondheidsdiensten te gebruiken."Voor actieve apothekers vormen tijd- en geldgebrek belemmeringen om een opleiding te volgen en voorschrijver te worden. Er werd een oproep gedaan aan werkgevers en beleidsmakers om deze verandering te steunen.