...

De Britse onderzoekers vergeleken het aantal sterfgevallen in twee groepen van telkens ongeveer 55.000 personen. Het ging om patiënten die symptomen hadden van covid en positief reageerden op een PCR-test.De samenstelling van de twee cohortes werd gematcht - maar de ene had de nieuwe 'variant of concern' en de andere de al vertrouwde variant van het virus. Het betrof vaak relatief jonge patiënten die niet (al) in het ziekenhuis waren opgenomen. Het onderzoek liep van begin oktober tot bijna eind januari.In de groep met de variant B.1.1.7 waren 28 dagen na een positieve test 227 patiënten overleden. In de groep met de vertrouwde virusvariant waren er na evenveel dagen 141 sterfgevallen.De hazard ratio werd zo berekend op 1,64 (95%-betrouwbaarheidsinterval 1,32 to 2,04)Het aantal sterfgevallen in deze brede groep patiënten zou met de nieuwe Britse variant dan 4,1 gevallen per 1.000 zieken bedragen - met de vertrouwde variant stond dat cijfer op 2,5 per 1.000.De auteurs merken op dat er een bias op de resultaten kan zitten door de selectie binnen de cohorten en door het meespelen van co-morbiditeit. Maar ze vinden dat met het verhoogde risico dat varianten kunnen meebrengen, rekening moet worden gehouden.De studie verscheen zopas in de BMJ.