...

Samen met de Apothekersvereniging van Brussel (UPB-AVB) en Réseau Multidisciplinaire Local de Bruxelles (RML-B) organiseert het Huis voor Gezondheid op 27 november een interactief, tweetalig congres over de samenwerking tussen huisartsen en apothekers. Onderwerpen die dan onder meer aan bod komen zijn de gezamenlijke aanpak van astma, begeleidingsgesprekken in de apotheek, digitale gegevensdeling tussen huisartsen en apothekers (via Recip-e, Vitalink, MyCareNet, ...) en Rampe, een project rond palliatieve zorg en zorg voor ouderen. Uiteraard gaat er ook aandacht naar de 'Handleiding voor een kwalitatief overleg tussen apotheker en huisarts' die het Huis voor Gezondheid, UPB-AVB en RML-B samen ontwikkelden. Daarin worden naast richtlijnen voor de praktische organisatie van overleg ook verschillende inhoudelijke thema's besproken, telkens met vermelding van de bijhorende regelgeving en de nodige achtergrondinformatie. Voorgeschiedenis De drie verenigingen zetten zich al langer in voor een betere samenwerking tussen huisartsen en apothekers in en rond Brussel. Via een enquête van het Huis voor Gezondheid en UPB-AVB in 2012 gaven zowel huisartsen als apothekers aan dat ze meer onderling overleg wilden binnen hun wijk. Huisartsen ergerden zich bijvoorbeeld aan het feit dat apothekers substitueren zonder te verwittigen of geneesmiddelen afleveren zonder voorschrift. Apothekers aan de andere kant gaven aan dat ze de huisartsen soms maar moeilijk konden bereiken en dat ze niet altijd het gevoel hadden erkend te worden als geneesmiddelenspecialist.Praktische informatieWanneer? Donderdag 27 november 2014, vanaf 20uWaar? Tervurenlaan 211, 1150 BrusselAccreditatie (voor artsen)? Rubriek Ethiek & Economie, aangevraagdInfo? Tweetalig (simultaanvertaling), meer info via info@upb-avb.beInschrijvingen? Gratis voor Brusselse huisartsen en apothekers, via info@upb-avb.be