...

De feiten begonnen ongeveer 10 jaar geleden en zouden tot 2009 hebben geduurd. De zaak werd nu aangespannen door het FAGG en de klacht van het FAGG is nu duidelijk door de Brusselse raadkamer gevolgd. Professor De Meirleir is specialist in CVS en verbonden aan de VUB. Hij zou bepaalde geneesmiddelen - waaronder het omstreden antiviraal middel Nexavir, ingevoerd hebben en aan de patiënten toegediend.Maar volgens nieuwssite Apache zit er een mercantiel luik aan het dossier want zou de professor via een kluwen van bedrijfjes en laboratoria zelf flink geld verdiend hebben aan de tests, geneesmiddelen en supplementen die hij zijn patiënten voorschreef. Het dure middel bijvoorbeeld werd besteld via het Nederlandse bedrijfje Kalida, dat gelinkt is aan de vrouw van De Meirleir.De heer De Meirleir en zijn echtgenote laten ondertussen via hun advocaten Mary en Smet weten dat ze "kennis hebben genomen van de artikelen die verschenen zijn in de pers in verband met het product Nexavir. Niettemin zij het openbaar maken hiervan betreuren, wensen zij hic et nunc geen nadere commentaar te geven. Weliswaar dient te worden onderstreept dat de hen ten laste gelegde feiten worden ontkend en zeker dat de heer De Meirleir nooit enig onrechtmatig financieel voordeel heeft gehaald, direct noch indirect, door de verkoop van geneesmiddelen, voedingssupplementen en zogenaamde tests. Zij zien de uitspraak, na een tegensprekelijk debat voor de correctionele rechter, met vertrouwen tegemoet."