...

Neen, ook de artsen zijn niet echt opgetogen over de eis van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx waardoor antibiotica en antimycotica binnenkort gesubstitueerd moéten worden. En ze zijn er zeker niet mee opgezet dat ze maar een beperkte therapievrijheid krijgen om op het voorschrift 'niet substitueren' aan te duiden. Want mevrouw Onkelinx heeft duidelijk gemaakt dat ze nauwgezet zal toekijken dat die uitweg niet te vaak wordt gebruikt. Nota Dus heeft BVAS een nota geschreven aan de minister, de APB, de partijvoorzitters en de media. In die brief wijst BVAS er met opgeheven vingertje op dat de apotheker de wet op de patiëntenrechten moet eerbiedigen. Ook de patiënten die de substitutie van geneesmiddelen weigeren hebben de wet aan hun kant. Artikel 8 van de wet betreffende de rechten van de patiënten van 22 augustus 2002 geeft de patiënt immers het recht zelf te beslissen over de behandeling die hem wordt voorgesteld. Die behandeling kan nooit eenzijdig door de arts worden opgelegd, laat staan door de apotheker, zegt BVAS. Dus, besluit de vereniging, heeft de patiënt het recht om elke substitutie te verbieden met als enige opgave dat hij geen substitutie wil omdat hij het recht heeft om het even welke behandeling te weigeren. APB APB blijft vrij rustig onder de vermeende terechtwijzing. De vereniging reageert laconiek door te stellen dat de keuzevrijheid van de patiënt door de apotheker altijd wordt verdedigd en ook nu niet in het gedrang komt. "Als de patiënt de wijziging niet wil aanvaarden, kan hij nog steeds het geneesmiddel van zijn keuze ontvangen", zegt APB. Maar fijntjes volgt wel de kleine nuance die in het bericht van BVAS ontbrak. "Een belangrijke opmerking hoort hier echter bij. De overheid heeft wel beslist dat in deze omstandigheden alle geneesmiddelen die niet binnen de groep van 'goedkoopste geneesmiddelen' vallen, niet meer terugbetaald worden. Dat betekent dat de patiënt in deze gevallen de volledige prijs moet betalen en geen recht heeft op terugbetaling."