...

Een kwart van de Belgische bevolking - zo'n drie miljoen mensen in ons land - nemen antidepressiva, benzodiazepines, psychostimulantia of antipsychotica. Dat is zorgwekkend veel en de vraag rijst of patiënten wel krijgen wat ze echt nodig hebben. "Het hoge en deels onaangepaste gebruik van psychofarmaca in ons land is zeer problematisch", zegt minister Vandenbroucke. "Het vertraagt of bemoeilijkt immers de genezing van de patiënten. Meer nog: in het geval van benzodiazepines leidt het tot bijkomende risico's van afhankelijkheid, verwardheid, valincidenten, en zo meer." De campagne richt zich tot huisartsen en apothekers, naast psychiaters en psychologen. Zorgverleners worden aangemoedigd tijd vrij te maken voor de patiënten en ook niet-medicamenteuze interventies te bekijken, zoals het aanpassen van de levensstijl en psychologische ondersteuning. Het medicatiegebruik van patiënten moet bespreekbaar gemaakt worden, en wanneer psychomedicatie wordt opgestart moet meteen gekeken worden naar het correcte gebruik - de gepaste duur van de therapie en de afbouw daarna, mogelijke bijwerkingen en adequate opvolging. "We moeten dus dringend evolueren naar een correcter gebruik van psychofarmaca door een onderbouwde, doortastende en overlegde aanpak", aldus nog de Vooruit-minister. De website www.gebruikvanpsychofarmaca.be richt zich tot de professionals en verwijst naar evidence-based informatie en specifieke bronnen, e-learning en praktische tools. De campagne steunt op samenwerking met BelPEP (Belgian Psychotropics Expert Platform), APB, Domus Medica, VVKP en de Franstalige zusterorganisaties.