...

Dat kadert in het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht'. De tweede fase van het project start met een subsidie van 130.000 euro.De investering beoogt een duurzame samenwerking tussen het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN), de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de lokale besturen, zodat psychosociale noden bij burgers - waaronder ook de problematiek van familiaal geweld - snel wordt gedetecteerd en bespreekbaar kan worden gemaakt om gepaste hulp aan te bieden. Tegelijk wil de minister inzicht verwerven in de ervaring van patiënten die via hun apotheker bij het CAW zijn terechtgekomen, zodat deze goede praktijken van samenwerking kunnen worden verankerd in de werking van de beide sectoren.VertrouwenConcreet wil het project, dat #CAVAsa 2.0 gedoopt werd, verder werk maken van een grotere toegankelijkheid van psychosociale zorg en ondersteuning voor de burger, door twee bijzonder toegankelijke eerstelijnspartners aan elkaar te linken, luidt het. Deze innovatieve praktijk werd ook al internationaal opgepikt binnen het Europese apothekersnetwerk."Mensen vertrouwen hun apotheker in de buurt", licht minister Beke toe in een persmededeling. "Via deze investering willen we apothekers methodieken aanreiken die psychosociale problemen bij mensen detecteren, waardoor ze eventueel kunnen doorverwijzen naar andere vormen van hulpverlening. Dat is voor mij een puzzelstukje van een zorgzame buurt."