...

Het #CAVAsa-project is een samenwerkingsverband tussen het Vlaams Apothekersnetwerk en het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Bedoeling is apothekers in te schakelen als detectiekanaal voor personen met psychosociale noden.De redenering is dat huisapothekers dagelijks in contact staan met vaak kwetsbare burgers. Daardoor nemen ze steeds meer een rol op in preventieve zorg en gezondheidsadvies. Dat maakt huisapothekers geschikte partners om psychosociale problemen op te sporen. Het #CAVAsa-project heeft de intentie zorg en welzijn in de eerste lijn te verbinden.Om de impact van deelname aan #CAVAsa in kaart te brengen, voerde VAN een bevraging uit bij de deelnemende apothekers. 131 apothekers vulden de vragenlijst in. Daaruit blijkt dat drie kwart van de deelnemers "in zekere mate" geëngageerd is en 9% "erg geëngageerd".Ze ervaren informatie over CAW en psychosociale noden als het meest nuttig. Bijna negen op tien apothekers (87,1%) gebruikt wegwijsfolders en 62,9% geeft ze aan patiënten met vermoedelijke noden. De deelnemende apothekers zeggen dat het leren kennen van CAW een meerwaarde is en dat geldt ook voor het gericht doorverwijzen.Van de 374 geregistreerde patiëntencontacten vond 92% plaats in de apotheek met 31 gesprekken in een aparte ruimte. 75% van de gesprekken duurt 5 tot 15 minuten. In driekwart van de gevallen gaat het over vrouwen, vooral van middelbare leeftijd. Zes op tien keren (221 maal) werd een wegwijzertje meegegeven en 24% (89 patiënten) leidde via het online meldformulier tot directe doorverwijzing naar het CAW.Bron: Jaarverslag 2023 Vlaams Apothekersnetwerk