...

Nele werkte voor haar thesis ook een instrument uit dat apothekers die een eigen online verkoopsite willen lanceren, kan helpen. Zo zijn ze zeker dat ze in orde zijn met alle wetten en reglementen. De checklist is te vinden op de site van de Orde der Apothekers, of hier: http://www.ordederapothekers.be/default.aspx?ID=1163