...

Professor Van Broeckhoven leverde een fundamentele bijdrage aan de research en zette zich levenslang in om de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie te bestrijden. Ze had ook een blijvende impact op het veld, zo luidt de motivatie van deze prijs genoemd naar Khalid Iqbal, één van de oprichters van de Alzheimer Association.De carrière van de Antwerpse hoogleraar startte in 1983 aan de UAntwerpen. Daar verrichtte ze onderzoek naar de genetica van neurodegeneratieve hersenziekten. Van bij het begin concentreerde ze zich op de ziekte van Alzheimer. Onder meer slaagde Van Broeckhoven erin een sleuteleiwit in het ziekteproces aan te wijzen. Voorts pionierde ze door genetische, moleculaire en biologische benaderingen en klinische neurologie te combineren. Ze identificeerde nieuwe genen betrokken bij Alzheimer en bij fronto-temporale dementie. Uiteindelijk mondde dat uit in nieuwe tools voor diagnose en de ontwikkeling van nieuwe therapieën. Christine Van Broeckhoven begeleidde heel wat wetenschappers die later professor of gewaardeerd onderzoeker werden in het studieveld Alzheimer. Ze zette zich ook in voor wetenschapscommunicatie naar het brede publiek toe.Met de Khalid Iqbal Lifetime Achievement Award is Van Broeckhoven niet aan haar proefstuk. Ze ontving in het verleden al heel wat wetenschappelijke prijzen. Voor haar maatschappelijke betrokkenheid kreeg de Antwerpse prof. onder meer de Belgische titel van Grootofficier in de Orde van Leopold (2008) en een eredoctoraat van de Universiteit Hasselt (2014). Dit jaar nog onderscheidde de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten haar met de Loopbaanprijs voor Wetenschapscommunicatie. Daarmee bekroonde de Academie haar werkmethode die het onderzoek verbetert door contact met patiënten, zorgpersoneel, burgers en politici.