...

De Belgische apotheker is helemaal mee met de robotisering en beseft dat automatisering de noodzakelijke sleutel is voor de toekomst. Dat mag ook blijken uit de bijzonder grote aandacht die ging naar de apotheekrobots en de afhaalautomaat. Traditioneel zijn de Apothekersdagen een familie-aangelegenheid en Clement had er ook dit keer alles aan gedaan om het voor iedereen gezellig te houden. Bijzondere aandacht ging er naar de plaatsen waar apothekers elkaar letterlijk konden ontmoeten en bij een hapje en een tapje ervaringen konden uitwisselen. Maar ook de kinderhoek was bijzonder populair (om nog niet te spreken over de ijskar die gretig aftrek vond, hoewel het buiten vroor dat het kraakte).Maar apothekers kwamen er ook voor nieuwe initiatieven en trends. Niet in het minste de trends in apotheekmeubilair, we waren ten slotte ook uitgenodigd bij Clement. Maar ook innovaties in zelftests in de apotheek en een uitgebreid gamma fytotherapie trok de aandacht.Opvallend was - volgens de inrichters - de verhoogde belangstelling van Franse en Luxemburgse apothekers die de grens waren overgestoken om in Izegem hun licht op te steken. Toch was de Nederlandstalige aanwezigheid - met 65 procent van de bezoekers - nog altijd aan de bovenhand.