...

Het FAGG heeft een meldpunt en publiceert met de regelmaat van de klok een 'herinnering aan de wettelijke verplichtingen' ivm de beschikbaarheid van geneesmiddelen. Maar veel zoden zet dat niet aan de dijk. Meestal blijft de onvrede kleven bij apothekers die de middelen niet kunnen afleveren die door de arts zijn voorgeschreven en artsen die morrelen omdat de apotheker hen telkens weer belt met een vraag om substitutie. Om maar te zwijgen van de patiënt die op de duur zelf niet meer weet waar hij aan toe is.Mededeling Door het bericht nu in het brede publiek te gooien, heeft de media alvast bereikt dat pharma.be, de belangenvereniging van de geneesmiddelenindustrie, een officiële mededeling heeft gedaan. Dat het 'onaanvaardbaar is voor de ledenbedrijven van pharma.be dat geneesmiddelen onbeschikbaar zijn op de Belgische markt.' En 'dat het ons hoofddoel is om er voor te zorgen dat de patiënt zijn medicatie krijgt op het moment wanneer hij deze nodig heeft. Dat is conform onze ethische en wettelijke verplichtingen.' Pharma.be kadert de berichten ook. Het gaat immers om een problematiek die een genuanceerde aanpak vraagt, zegt de vereniging. 'Enerzijds vraagt de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen complexe technologische processen en de hoogste kwaliteitsstandaarden, wat soms leidt tot tijdelijke productie- of bevoorradingsproblemen. Anderzijds worden bepaalde geneesmiddelen die bestemd zijn voor de Belgische patiënten soms afgeleverd in andere Europese landen in het kader van het vrij verkeer van goederen (parallel-expert).Parallelle markt Iedereen weet dat vooral dat laatste een probleem is. Een probleem dat pharma.be , APB, Ophaco en de Nationale Vereniging van de Groothandelaars-verdelers zelf hebben erkend na een onderzoek, vorig jaar, naar 33 gecontingenteerde producten. Er worden voldoende geneesmiddelen geproduceerd en er zijn voldoende geneesmiddelen voor de Belgische markt, maar ze 'verdwijnen' al te vaak in parallelle handel naar het buitenland. Meer dan een jaar geleden is duidelijk gewezen op de verantwoordelijkheid van iedereen in de distributieketen. Maar op een jaar is er nog niet veel veranderd... Pharma.be besluit dat de leden van pharma.be die verantwoordelijkheid opnemen en alles in het werk stellen om de geneesmiddelen bij de patiënt te krijgen. Wel benadrukt het dat blijvend overleg noodzakelijk is.