...

Volgens het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) roept de heropening -al dan niet op de oorspronkelijke vestigingsplaats- van door de zondvloed getroffen apotheken heel wat vragen op. Hoe zit het bijvoorbeeld met de vestigingsprocedure? Wat met het verlies van verdovende middelen? Hoe moeten beschadigde geneesmiddelen vernietigd worden? Om op deze en andere vragen een antwoord te bieden, overlegde het FAGG met de beroepsverenigingen van officina-apotheken, groothandelaars-verdelers, het Riziv en de FOD Volksgezondheid. Die evaluatie leert dat in de overstroomde gebieden een aantal apotheken niet langer operationeel kunnen zijn. Dat is slecht nieuws. Maar de bij het overleg betrokken partijen zeggen "alles in het werk te stellen" opdat de officina's zo snel mogelijk hun deuren weer kunnen openen. Dat kan zijn op hun gewone locatie of tijdelijk ergens in de buurt. Andere apotheken nemen wachtdiensten over. Op die manier kan de continuïteit van de geneesmiddelenbevoorrading in de regio verzekerd worden, zo denkt het FAGG. De genomen maatregelen vindt u hier: https://www.fagg.be/nl/informatie_voor_belgische_apotheken_die_werden_getroffen_door_de_watersnood_van_midden_juli_2021