...

De stage in het kader van de opleiding gaat eind september van start en houdt in dat een apotheker een dag per week gedurende tien weken actief is in het woonzorgcentrum.Samen met de medewerkers van het WZC analyseert en verbetert de apotheker het medicatieproces. Samen wordt ook nagedacht over mogelijke andere taken van de apotheker.Tot slot gaan de medewerkers van het WZC ook in gesprek met de opleidingsorganisatoren om de opleiding te evalueren. De CAA vormt een extra hulp in het medicatiegegeven, bij de organisatie ervan, de veiligheidsaspecten en bij het bewustmaken van medewerkers en bewoners.De opleiding is zo opgesteld dat de apothekersfunctie complementair is aan de functie van de Coördinerend en Raadgevende arts. Beiden werken samen aan de zorgkwaliteit in het woonzorgcentrum. Meer info: apotheker Amber Damiaens, amber.damiaens@kuleuven.be