...

Het aantal CPAP-behandelingen voor slaapapneu is de voorbije jaren enorm toegenomen: van 25.400 in 2008 tot zo'n 67.290 behandelde patiënten eind vorig jaar. Een toename met liefst 165%. Ter vergelijking: in 2000 tekende het Riziv nog minder dan 5.000 behandelingen op.De uitgaven door het Riziv volgen diezelfde evolutie, en piekten vorig jaar tot meer dan 56 miljoen euro. Het rijksinstituut luidt nu de alarmbel en past de terugbetaling aan. Sinds 1 september 2014 wordt het dagforfait voor het materiaal teruggeschroefd tot 1,97 euro, tegenover 2,63 euro tot nog toe. Een besparing dus van 25%, die dit jaar nog 4 miljoen euro moet opleveren en 12 miljoen de komende jaren.Exponentiële toenameNochtans zijn de cijfers over het aantal behandelingen volgens deskundigen een onderschatting. De meest ernstige vorm van slaapapneu wordt immers nog vaak niet opgespoord. Volgens specialisten zouden tot 600.000 patiënten nood hebben aan een CPAP-behandeling, een pak meer dus dan de bijna 70.000 die vorig jaar werden geregistreerd."We kunnen dus een exponentiële toename verwachten, gezien het groeiende aantal onderzoeken", stelt dokter Philippe Lorimier. De besparing die het Riziv denkt te verwezenlijken zou dus teniet kunnen worden gedaan door een toename van het aantal te behandelen patiënten. Om dat te vermijden is al een automatische daling van de forfaits ingebouwd als de toename meer bedraagt dan 15% per jaar in 2014, 2015 en 2016."Dat zal het geval zijn", voorspelt dokter Lorimier. "Maar er bestaan alternatieve oplossingen: goedkoper materiaal en accessoires, erkenning van slaapregistratie thuis, enz." Een grondige discussie tussen de universiteiten, de slaapcentra en de langverwachte werkgroep is hoognodig, besluit de Waalse pneumoloog. "We mogen het aantal te behandelen patiënten niet laten afhangen van financiële overwegingen."