...

In de Grote Enquête van 'de Apotheker' vroegen wij de apotheker hoe het nu zit met die crisis. Voelt hij die meer aan dan vorig jaar? Uit de grote respons konden we al besluiten dat het thema leeft. Bijna de helft van de apothekers zegt dat hij nog altijd de crisis voelt door een verminderde medicijnverkoop. Een op de twee apothekers ziet hoe patiënten schrappen in het medicijnenlijstje vooraleer tot aankoop over te gaan. Vier op de tien apothekers krijgen patiënten over de vloer die uitstel van betaling vragen. 67 procent van de apothekers let er dan ook extra op om het goedkopere geneesmiddel aan te bieden. De patiënt zelf vraagt ook of het iets goedkoper kan: 65,5 procent van de apothekers wordt ermee geconfronteerd. Het grootste verschil maakt echter de verkoop van parafarmacie: 66 procent van de apothekers heeft de crisis vooral aangevoeld door een mindere verkoop van parafarmacie. Als we die cijfers gaan opdelen per taalkader - Nederlands-Frans - dan zien we een nog meer uitgesproken beeld. Franstalige apothekers worden nog meer geconfronteerd met een mindere verkoop, significant meer als het om geneesmiddelen zelf gaat. Meer Franstalige patiënten schrappen van het geneesmiddelenlijstje of vragen om uitstel van betaling. Zie blz. 6-7