...

Flamion deed deze uitspraak in het kader van de Middag van het CIB, tijdens een uiteenzetting over off-label voorschriften. Die zijn een noodzakelijk kwaad, maar de toestand in België is vrij desastreus, vindt Flamion. Zeker als het gaat om de terugbetaling. Flamion is gefrustreerd omdat veel patiënten door de typisch Belgische hiaten in de terugbetaling van off-label geneesmiddelen, moeilijk tot geen toegang krijgen tot bepaalde geneesmiddelen.. De patiënt heeft vaak geen enkele andere keuze dan zich te richten tot het Bijzonder Solidariteitsfonds om de geneesmiddelen toch te kunnen betalen. "En zelfs als dit gevecht -want dat is het - soms op een overwinning uitloopt, dan nog overstijgt het plafond van de terugbetaling normaal gezien zelden 1.500 euro per jaar", zegt Flamion.