...

Mensen die erdoor getroffen worden, en die niet altijd even ernstig worden genomen, zullen wellicht opgelucht zijn door de resultaten van een studie die aan de Columbia University is uitgevoerd. Die leveren volgens de auteurs "het eerste duidelijke fysieke bewijs" dat dit zeer invaliderende syndroom "geen psychische stoornis is maar een biologische ziekte die kan worden opgespoord aan de hand van een bloedonderzoek" en dat de ziekte evolueert "volgens duidelijk te onderscheiden stappen".De onderzoeken maten de plasmaconcentratie van 51 markers van het immuunsysteem bij 298 patiënten en bij 348 gezonde controlepersonen en ontdekten zo dat het bloed van patiënten die sinds minder dan drie jaar CVS/ME hadden, hogere concentraties bevatte van cytokines en meer bepaald van interferon-gamma. Die stof van het immuunsysteem wordt in verband gebracht met de vermoeidheid die optreedt na tal van virale infecties, zoals mononucleose, dat wordt veroorzaakt door het Epstein-Barrvirus. Ook de concentratie van interleukine 17A zou bij die patiënten hoger zijn. Bij patiënten die langer dan drie jaar ziek zijn, worden die verhoogde waarden echter niet meer gezien.Dankzij deze resultaten kan mogelijk een specifieke diagnostische test worden ontwikkeld, evenals mogelijke behandelingen.