...

De nieuwe editie van de Blikvanger Gezondheidszorg, gepubliceerd in november, geeft een overzicht van de beroepen in de gezondheidszorg. Daaruit blijkt dat er in België 670.000 personen zijn die een beroep in de gezondheidszorg mogen uitoefenen. Er zijn meer dan 20 erkende beroepen in de gezondheidszorg in ons land, gaande van artsen over klinische psychologen tot bandagisten. Ze worden geregistreerd in de federale databank, het kadaster of eCad. Om een beeld te krijgen van de werkelijk actieve gezondheidswerkers worden deze registraties getoetst aan de gegevens van het Riziv, de RSZ en de RSVZ.Naast de 21.986 apothekers zijn er 60.494 artsen, 10.868 tandartsen, 39.948 fysiotherapeuten en 206.444 verpleegkundigen.Meer vrouwenEen van de bevindingen van deze editie is de sterke correlatie tussen de gemiddelde leeftijd van de beroepsbeoefenaars en de duur van het beroep. Beroepen met een lange staat van dienst zoals tandartsen (52 jaar) en artsen (50 jaar) hebben de hoogste gemiddelde leeftijd, op de voet gevolgd door apothekers en verpleegkundigen (49 jaar). Anderzijds hebben de zeer recent opgerichte beroepen, zoals mondhygiënisten (27 jaar) en podologen (33 jaar), veel jongere beoefenaars.Het percentage vrouwen is ook hoger in de meeste beroepen, met uitzondering van ambulancechauffeurs (31%), artsen (47%) en tandartsen (50%). Van de apothekers is 72% vrouw.De nadruk ligt op drie beroepen: verpleegkundigen, verloskundigen en logopedisten. Daaruit blijkt dat verloskundigen nog steeds voornamelijk vrouwen zijn: slechts 99 mannen, of 1%, werken in dit beroep; 60% van de verpleegkundigen werkt in ziekenhuizen, 19% in de thuiszorg en 17% in woonzorgcentra; en de meeste logopedisten zijn werknemers en werken voornamelijk in het onderwijs.Ten slotte wordt beschreven hoe de planning van en het toezicht op het medisch aanbod worden georganiseerd en hoe het curriculum en de duur van de opleidingen worden bepaald, alsmede de belangrijke rol die de advies- en overlegorganen van de beroepen op federaal niveau spelen.ProGezondheidTegelijkertijd wordt één enkel portaal ontwikkeld voor geregistreerde gezondheidswerkers: ProGezondheid wordt ontwikkeld door de FOD Volksgezondheid, in samenwerking met het Riziv. Het zal de MyRiziv toepassing vervangen. In de testfase sinds juli zullen alle gezondheidswerkers er eind dit jaar toegang toe hebben en in 2023 zullen alle functies operationeel zijn. Uiteindelijk zal ook het register van praktijken beschikbaar zijn en zullen sommige gegevens door burgers kunnen worden geraadpleegd.