"Ik wil de gezondheidszorg voor patiënten en de sociale bescherming voor iedereen verder verbeteren", zegt De Block. "Daar zullen we als samenleving de vruchten van plukken."

Haar programma omvat punten als een betere sociale bescherming voor zelfstandigen, met ook voor zelfstandigen met een voldoende lange loopbaan een minimumpensioen van 1.500 euro per maand, en de mogelijkheid op aan het eind van een carrière voor een lichter werkritme of ander werk te kiezen.

We kiezen er enkele opvallende 'gezondheidspunten' uit:

  • De Block wil het mogelijk maken voor patiënten om hun artsen digitaal te consulteren - dat zou mogelijk moeten zijn in sommige omstandigheden.
  • De Open VLD-politicus wil de kwaliteit van de verschillende behandelingen in ieder ziekenhuis openbaar maken.
  • Er moet één meldpunt komen voor klachten in de zorg, zodat patiënten niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.
  • De minister belooft ook dat, als ze haar huidig mandaat kan voortzetten, ze de terugbetaling van een psycholoog verder zal uitbreiden. Een vorming Eerste Hulp Bij Psychische Problemen moet de kennis van de mensen over geestelijke gezondheid verbeteren en hen leren psychische problemen sneller te detecteren.
  • De Block wil de overlevingskansen van kankerpatiënten verbeteren door nieuwe behandelingen zoals immunotherapie zo snel mogelijk bij de patiënt te brengen. Er komen expertisecentra voor complexe aandoeningen en de patiënt wordt meteen naar het meest geschikte ziekenhuis gebracht.
  • De Merchtemse huisarts wil slimme preventie: door de gezonde keuze de eenvoudigste te maken wil ze mensen helpen juist te kiezen.

De overige punten zijn: een wettelijk kader voor draagmoederschap, een betere omkadering voor ouderen om thuis verzorgd te worden (zodat mensen minder snel naar een woonzorgcentrum moeten verhuizen), meer flexibel werk (waarbij mensen hun werkuren en werkplek makkelijker zelf kunnen bepalen), een betere levenskwaliteit bij het ouder worden.

"Ik wil de gezondheidszorg voor patiënten en de sociale bescherming voor iedereen verder verbeteren", zegt De Block. "Daar zullen we als samenleving de vruchten van plukken."Haar programma omvat punten als een betere sociale bescherming voor zelfstandigen, met ook voor zelfstandigen met een voldoende lange loopbaan een minimumpensioen van 1.500 euro per maand, en de mogelijkheid op aan het eind van een carrière voor een lichter werkritme of ander werk te kiezen. We kiezen er enkele opvallende 'gezondheidspunten' uit:De overige punten zijn: een wettelijk kader voor draagmoederschap, een betere omkadering voor ouderen om thuis verzorgd te worden (zodat mensen minder snel naar een woonzorgcentrum moeten verhuizen), meer flexibel werk (waarbij mensen hun werkuren en werkplek makkelijker zelf kunnen bepalen), een betere levenskwaliteit bij het ouder worden.