...

Voor de combinatiepreparaten mag de vergoedingsbasis (op niveau buiten bedrijf) niet groter zijn dan de som van de vergoedingsbasissen (op niveau buiten bedrijf) van de referentie-monopreparaten met de hoogste vergoedingsbasis per gebruikseenheid die nog behoort tot de groep van de "goedkoopste" geneesmiddelen. Waarom deze maatregel?Tot 2017 was er geen prijsdaling in het kader van het referentieterugbetalingssysteem voor de combinatiepreparatenDe combinatiepreparaten behielden bijgevolg hun hogere prijs en vergoedingsbasis, wat nadelig was voor de patiënt en de ziekteverzekering.Gevolgen van deze maatregelDeze maatregel zorgt voor een besparing voor de patiënt en voor de overheid.Om alle betrokken farmaceutische specialiteiten op het juiste prijsniveau te brengen, voert het RIZIV op 1 maart 2017 een eenmalige regularisatie uit van de vergoedingsbasissen, prijzen en remgelden.De verdere toepassing van de maatregel zal trimestrieel gebeuren op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van elk jaar.Enkele praktische voorbeeldenVoorbeelden van enkele rekenregels voor de prijsbepaling:1. Combi AB 10 mg/20 mg 30 tabl. 25 EUR -> 22 EUR2. Combi AB 5 mg/10 mg 30 tabl. 25 EUR -> 16 EUR3. Combi AB 5 mg/10 mg 30 tabl. 25 EUR -> 13,5 EUR4. Combi AB 10 mg/20 mg 30 tabl. 25 EUR -> 25 EUR