...

De sfeer is niet echt om te juichen bij onze buren, en de publicatie van dit nieuwe decreet komt eigenlijk op het goede moment. De definitieve tekst die klaar en duidelijk omschrijft wat de 'correspondent-apotheker' is, is verschenen. Of, anders gezegd, elke officina-apotheker kan vanaf nu meer verantwoordelijkheid nemen in de opvolging van een therapie, onder die voorwaarde dat hij een samenwerkingsprotocol met andere gezondheidswerkers onderschrijft. Deze nieuwe functie is belangrijk in de opvolging van chronische patiënten want de officina-apotheker kan, als 'correspondent' van de patiënt, voorgeschreven behandelingen tijdelijk verlengen, als de voorschrijvende geneesheer dit uitdrukkelijk vraagt. De correspondent-apotheker mag ook, op eigen initiatief en als dat nodig is, de voorgeschreven posologie aanpassen. Er zijn wel grenzen: de periode waarin hij zelfstandig herhaalvoorschriften mag maken, is beperkt tot 12 maanden.