...

Alhoewel we een positieve evolutie met +1,2 procent kunnen noteren, compenseert die stijging (voor het derde jaar op rij trouwens) niet de inflatie die op +1,46 procent is blijven steken. De reële groei is daardoor negatief met -0,26 procent, al is dat het minst slechte resultaat van de afgelopen drie jaar. In 2011 was de reële groei nog -2,06 %. Het ziet er dus naar uit dat de situatie in 2012 gestabiliseerd is. Alhoewel... De APB meldde voor 2012 de sluiting van maar liefst 43 apotheken. Hun zakencijfer heeft zich dus over de andere apotheken verdeeld. Vanzelfsprekend hebben we geen inzicht in het zakencijfer van alle apotheken die hebben moeten sluiten, maar we kunnen ons voorstellen dat die min of meer zwak was. Als we schatten dat hun zakencijfer 40 procent van het gemiddelde zakencijfer was, dan zou de sluiting van alle apotheken vorig jaar een vermeerdering van het zakencijfer van alle andere apotheken met 0,35 procent betekenen. We kunnen er dus vanuit gaan dat de vermeerdering van 1,2 procent bij de apotheken voor 30 procent te wijten is aan de sluiting van concurrenten en 70 procent aan een hogere verkoop. Laat ons eens in detail bekijken als we uit bovenstaande grafiek die de evolutie en het zakencijfer tussen 2011 en 2012 in kaart brengt, ook nog andere informatie kunnen halen. We zien eerst en vooral dat de cijfers netjes verdeeld zijn. Dat wil zeggen dat we geen grote officina's hebben die systematisch méér verdienen en kleintjes die systematisch minder verdienen. Later verklaren we ons nog nader. Maar laat ons verder gaan met onze statistische analyse van een steekproef van de apotheken. Tussen 2010 en 2011 zag een derde van de officina's het zakencijfer dalen. Tussen 2011 en 2012 ziet een op de twee apotheken zijn zakencijfer naar beneden gaan. Tussen 2010 en 2011 ging het zakencijfer van de apotheken die het minder goed deden met 3,29 procent naar beneden met een gemiddelde van 3,79 procent tussen 2011 en 2012. Tussen 2010 en 2011 ging het zakencijfer van de winstgevende apotheken met 5,89 procent omhoog, tegen een verhoging van 5,54 procent tussen 2011 en 2012.