...

De apothekers zijn ongelukkig. Dat is niet voor het eerst, maar nu is er duidelijk een grens overschreden. De opeenstapeling van maatregelen die opgelegd en opgedrongen worden, die veel geld kosten en die de patiënt (noch de apotheker) ten goede komen, zijn er te veel aan. Maatregel 1 Eerst was er de verplichting om zowat elke maand de stock te gaan aanpassen. Een onhaalbare kaart, tenzij er tussen de farmaceutische bedrijven stilzwijgende afspraken zouden worden gemaakt. Maatregel 2 Daarbovenop kwam dan de beslissing om de regelgeving rond Spiriva® aan te passen. Maatregel 3 Alsof dat nog niet genoeg was kwamen daar nog eens alle veranderingen rond zuurstoftherapie bij. Maatregel 4 Maar de kers op de taart, de druppel die de emmer doet overlopen en die het geheel onaanvaardbaar maakt, is de 15 miljoen euro die de apothekers moeten ophoesten. 15 miljoen euro die de kortingen op generieken zou moeten compenseren en die terug naar de overheid moet. Hoe die zal geoogst worden, weet niemand. Maar ze moet er over enkele maanden wel liggen. Op basis van de omzet? Het remgeld? Niemand weet het. Een ding is alvast zeker: de apothekersvertegenwoordigers zijn niet van plan om die 15 miljoen zomaar op tafel te leggen. "Als de minister die 15 miljoen euro wil, dan zal ze die bij wet aan de apothekers moeten opleggen", klinkt het beslist. "We zijn nu in een stadium waarin niet meer onderhandeld wordt."