...

Achter elk farmaceutisch bedrijf schuilt een sociale organisatie, vaak een foundation. Bij het ene bedrijf is die beter uitgebouwd dan bij het andere, maar allemaal zijn ze zich zeer erg bewust van de sociaal-menselijke taak die op hen rust. Bij rampen wordt die plotseling heel erg duidelijk. "Maar we praten daar eigenlijk niet veel over, want anders lijkt het wel alsof we ons imago ermee willen opkrikken", zegt een van onze gesprekspartners. Apothekers zonder grenzen Iedereen heeft de hulporganisaties gezien die massaal ter plaatse zijn gegaan. 'Apothekers zonder Grenzen' deed dat uitdrukkelijk niet. "Wij hebben niet de middelen om aan onmiddellijke noodhulp te doen", zegt Michèle Manhay van 'Apothekers zonder Grenzen'. "Het werk dat een apotheker daar kan doen, is vooral stockbeheer en meestal hebben de grote ngo's dat geregeld. Wij krijgen nu wel heel veel aanvragen van apothekers die geneesmiddelen willen doneren of klanten hebben die resten geneesmiddelen via hun apotheker in Haïti kunnen krijgen. Ik wil dan ook een oproep lanceren om niet in te gaan op dat aanbod. Iedereen wil helpen en dat siert, maar wij kunnen daar niets mee doen. De farmagiganten zorgen voor voldoende geneesmiddelen, er is geen tekort. Er is wel een probleem om die geneesmiddelen ter plaatse te krijgen, maar daar kunnen wij niet bij helpen. Willen apothekers of klanten iets doen, dan kunnen ze beter een donatie doen op een van de speciale bankrekeningen. Dat raden wij onze apothekers ook aan."