...

Met die duidelijke boodschap leidde professor Jan Goffin, decaan van de faculteit geneeskunde aan de KU Leuven, afgelopen zaterdag het symposium 'De arts van morgen' in. De organisatie was in handen van de Leuvense studentenvereniging Medica en Artsenkrant was mediapartner. Tendensen Professor Marc Decramer, gedelegeerd bestuurder UZ Leuven, schetste de toekomstige contouren van de gezondheidszorg. Een aantal elementen zijn bekend. Er is de tsunami aan chronische ziekten die ons te wachten staat. Onder meer omdat aandoeningen steeds beter behandeld kunnen worden, door een vergrijzende bevolking enzoverder. Decramer: "Dat alles heeft een belangrijke impact op de organisaties van de gezondheidszorg. Het vergt onder meer een versterking van de eerste lijn. Om de te verwachten toename van de multimorbiditeit op te vangen, zijn ook breder opgeleide artsen nodig. Vraag is of we bijvoorbeeld terug moeten naar algemeen internisten? Het valt ook te bekijken of schaalvergroting, het streven naar grotere ziekenhuizen door fusies, wel zo slim is. Kunnen kleinere ziekenhuizen hierop soms niet beter inspelen?"