...

Een van die gezondheidsdoelstellingen is een betere preventie van infectieziekten door een hogere vaccinatiegraad. Wat betreft de vaccinatiegraad bij jonge kinderen tussen de 18 en 24 maanden behoort het Vlaamse Gewest tot de Europese top met zo'n 98 procent van de kinderen die ingeënt werden. Bij de volwassenen is de score minder gunstig. Uit de laatste cijfers van 2008 bleek dat maar 59 procent van de volwassenen nog gevaccineerd was tegen tetanus. Daarmee scoren we slechter dan Wallonië. Alcohol en sigaretten Tegen 2015 moet ook het gebruik van alcohol, tabak en drugs significant verminderen om zo voor gezondheidswinst te zorgen. Het aantal rokende Vlamingen slinkt ook sinds 1997. Maar vandaag rookt nog steeds bijna een op de vier regelmatig een sigaret (23 %). Ook bij de jongeren die ooit eens rookten was er een daling (van 54 % naar 37 %) maar de jongste jaren is het aantal rokende tieners gestabiliseerd. Dat gebeurde ook met het cannabisgebruik dat de voorbije jaren weer aan populariteit had gewonnen. Vandaag zegt 12 procent van de jongeren dat ze al eens hebben geblowd. Ook het aantal jongeren dat regelmatig alcohol drinkt, is gedaald (van 30 naar 20 %). Eenzelfde evolutie is er bij de volwassenen. Het aantal zware drinkers is teruggelopen tot 8 procent van de bevolking. Beweging en voeding Tegen 2015 moeten 10 procent meer Vlamingen fysiek actief worden, gezonder eten en een gezond gewicht behouden. Ook hier is er nog behoorlijk wat werk aan de winkel. In 2008 had nog de helft van de Vlamingen een gezonde BMI, in 2004 was dit nog 55 procent. De obesitasepidemie is nog niet tot stilstand gekomen, met maar liefst 47 procent zwaarlijvige Vlamingen. Mortaliteit Het bruto sterftecijfer stijgt al enkele jaren op rij maar wanneer rekening wordt gehouden met de toegenomen vergrijzing van de bevolking dan tonen de gestandaardiseerde cijfers de afgelopen 15 jaar een bijna continue daling. Een evolutie die grotendeels op het conto van de betere behandeling van hart- en vaatziekten mag geschreven worden. De sterfte door deze aandoeningen daalde sterk de afgelopen jaren. Tot de leeftijd van 39 jaar sterven mannen en vrouwen vooral door ongevallen, zelfdoding en aangeboren afwijkingen, vanaf de leeftijd van 40 jaar verandert dat beeld. De belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen wordt dan borstkanker, bij mannen zelfdoding en longkanker. Zorgvragen blijven stijgen Steeds meer Vlamingen kloppen aan bij zorgorganisaties zoals Centra Algemeen Welzijnswerk om er ondersteuning te vragen. Dat de zorgvragen toenemen, blijkt ook uit de zorgverzekering, een tegemoetkoming voor de kosten voor niet-medische zorg. Sinds 2003 is het aantal mensen dat recht heeft op dit soort hulp met zo'n 60 procent toegenomen.