...

Inderdaad, 99% van de door het FAVV gecontroleerde voedingssupplementen beantwoorden nauwgezet aan de kwaliteits- en hygiëne eisen opgelegd door het Agentschap (98,4% in 2015). Op een totaal van 953 scheikundige analyses werden er 943 conform bevonden aan de gestelde eisen. Betreffende de door het FAVV gecontroleerde operatoren, hebben 94% een positieve beoordeling gekregen, namelijk 124 inspecties op een totaal van 132 inspecties (87% in 2015). In 2007 heeft het FAVV de eerste sectorale kwaliteitsgids gewijd aan de voedingssupplementen in Europa gevalideerd. Een herziening om de kwaliteitssystemen af te stemmen op de evolutie van de productie- en analysetechnieken zit in de fase van goedkeuring. In dit kader, biedt NAREDI voortdurende steun en aangepaste opleidingen aan zijn leden. Het objectief is om deze uitstekende resultaten geconstateerd door het FAVV te bestendigen.NAREDI verheugt er zich over ernstige en geloofwaardige industriële operatoren te mogen vertegenwoordigen. De President feliciteert zijn 150 Belgische en Europese leden, die sedert meer dan 25 jaar onophoudelijk de wettelijke uitdaging hebben nagekomen ten behoeve van de kwaliteit en de veiligheid van de voedingssupplementen. Onze bedrijven zijn altijd voorstander geweest van een strikt wettelijk kader. Zij ontwikkelen producten die de gezondheid van de gebruiker bevorderen. België is op dit gebied pionier in Europa en staat er op dit te blijven. Deze resultaten tonen duidelijk aan dat de Belgische voedingssupplementen in alle vertrouwen bijdragen tot het welzijn van de verbruikers, die ze wensen te integreren in hun voedingsgewoontes.De President besluit: "Deze resultaten bewijzen het hoog gehalte aan professionalisme en beroepsernst dat onze sector bereikt heeft. Het is een enorme erkenning tegenover de vele onterechte en gemakkelijke aanvallen die we sedert zoveel jaren moeten ondergaan. Wij verheugen er ons over op deze reputatie te kunnen verder bouwen en verder met fierheid onze gezondheidsconcepten gebaseerd op producten met een hoge nutritionele- en fysiologische waarde te kunnen promoten".