...

De minister van Volksgezondheid reserveerde vorig jaar een budget van 8,7 miljoen euro ter versterking van de eerste lijn - te besteden aan multidisciplinaire samenwerking. Een werkgroep van het Verzekeringscomité werkte een voorstel uit om dit bedrag te besteden aan educatie van type 2-diabetespatiënten die nog niet in aanmerking komen voor het zorgtraject."Patiënten in het voortraject diabetes kunnen terecht bij een voedingsdeskundige en een podoloog, maar het voortraject geeft hen geen recht op educatie", legt Kartel-voorzitter Reinier Hueting uit. "Omdat acht miljoen euro ruim onvoldoende is voor de hele groep, hebben we die verder moeten beperken. Patiënten met naast type 2-diabetes ook obesitas en/of hypertensie in de leeftijdsgroep van 15 tot 69 jaar oud, kunnen tot viermaal per jaar educatie krijgen. We hebben die doelgroep genomen omdat de educatie hier de grootste meerwaarde heeft.""Educatie wordt breed gezien: rookstop, voedingsadvies, beweging, leefstijl in het algemeen. Ook groepsessies zijn mogelijk. Niet alleen diabeteseducatoren maar ook thuisverpleegkundigen, apothekers, kinesitherapeuten zouden kunnen vergoed worden voor educatie. Artsen zijn de uitzondering." Het is wel de arts die de educatie voorschrijft.Daarnaast werden de regels voor de zorgtrajecten aangepast.. Het materiaal voor controle van de glucosespiegels wordt niet langer gratis verstrekt aan patiënten in het zorgtraject die nog orale antidiabetesmiddelen gebruiken. "Er zijn geen aanwijzingen in de literatuur dat dat enig nut heeft. Bij deze patiënten bepaalt de arts geregeld het HbA1c", aldus dr. Hueting. Voor een consultatie van de diabetoloog wordt het remgeld nog maar twee keer per jaar terugbetaald; bij de nierspecialist worden vier consultaties volledig terugbetaald, inclusief remgeld. "De centrale rol binnen het zorgtraject is voor de huisarts." Wanneer de patiënt in de diabetesconventie terechtkomt of nierdialyse moet krijgen, vervalt het forfait van het zorgtraject voor de specialist."Tot nu toe liep de vergoeding binnen het zorgtraject ook voor de specialist door. Maar die wordt al via de conventie of voor de dialyse betaald", licht Reinier Hueting toe.De besparingen die dat oplevert, gaan ook naar het voortraject, om de verwachte toename van de consultaties bij podologen en voedingsdeskundigen te financieren.Het voorstel begint nu wel pas zijn weg naar geldige regelgeving.