...

Het is immers enorm belangrijk dat huisartsen en apothekers samenwerken, benadrukt dokter Van Overloop. "Chronische zorg is bij uitstek een multidisciplinair gegeven. We hebben daar het LMN voor dat in Vlaanderen goed werkt. We roepen de apothekers dan ook met aandrang op om op lokaal vlak te overleggen met het LMN. We vinden dat we dit - huisartsen en huisapothekers - samen moeten implementeren op lokaal vlak om tot een goede samenwerking te komen. Dat is absoluut noodzakelijk omdat de apotheker erg ver kan gaan in het geven van informatie."EvaluerenOverleg met de huisarts is steeds nodig, ook wanneer de behandeling voorgeschreven werd door een pneumoloog, luidt het. "Op een aantal plaatsen zal dat ongetwijfeld meteen toegepast worden, op andere plaatsen dan weer niet. Daar willen we als Domus Medica de lokale huisartsen mee ondersteunen en begeleiden. Zo moeten er bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden over het moment waarop de apotheker de patiënt terugstuurt naar de huisarts", stelt de voorzitter van Domus Medica. "We geven het systeem enkele maanden de tijd om te groeien, maar willen het begin volgend jaar wel evalueren met de apothekers."