...

Sinds begin deze maand kan u via een enquête op deapotheker.be en onze nieuwsbrieven uw mening kwijt over de samenleving en de gezondheidszorg post-covid.Is een nulrisico het doel of leren we maar beter te leven met het virus? In tien vragen probeerden we te peilen hoe u denkt over de toekomst na de crisis. 64 apothekers en 483 artsen namen deel.In afwachting van een verdere analyse van de resultaten lichten we er al één zeer actuele vraag uit: moeten zorgverstrekkers verplicht gevaccineerd worden? Drie vierde van de Belgische artsen en apothekers toont zich daar inderdaad voorstander van. Bij de Nederlandstalige artsen ligt het wat lager (71%), bij de Franstaligen iets hoger (80%). Die verhouding is net omgekeerd bij de apothekers: vier op de vijf Nederlands- en 67% Franstalige apothekers is voor verplichting.Vandaag donderdag boog ook het bureau van de Nationale Raad van de Orde der artsen zich over een advies met het oog op verplichte vaccinatie. De Ordinale tekst volgt in grote lijnen het gemeenschappelijke advies dat de Nederlands- en Franstalige Koninklijke Academie voor Geneeskunde eerder dit jaar uitbracht.De Academie is voor een verplichting voor alle verzorgend en niet-verzorgend personeel en voor alle artsen en zorgverstrekkers. Er is daarvoor een hele rits argumenten: zorgverstrekkers lopen een verhoogd risico en er is het risico op transmissie. Voor de Academie is het een deontologische plicht van artsen om het goede voorbeeld te geven en vaccinatie te promoten.In de Vlaamse praktijk zit het ook zonder verplichting wel snor. Volgens de statistieken van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is in de eerste lijn meer dan 96% van de artsen en bijna 95% van de apothekers gevaccineerd.Ook in de meeste Vlaamse ziekenhuizen is er vermoedelijk niet direct een majeur probleem. Dat weten we echter pas over enkele dagen. 580 zorgvoorzieningen (woonzorgcentra, ziekenhuizen...) hebben immers beloofd dan de vaccinatiegraad van hun zorgpersoneel vrijwillig bekend te maken op de website Zorgkwaliteit.be.De Belgische zorgkoepels, onder meer Zorgnet-Icuro, namen medio juli een gemeenschappelijk standpunt in. Ze zijn zonder meer voor verplichte vaccinatie van al hun medewerkers. Een Sciensano-rapport van 31 mei toonde aan dat 73,5% van het zorgpersoneel in de voorzieningen en de eerste lijn gevaccineerd is. De regionale verschillen zijn wel groot. In Brussel ging het slechts over 64,1% van het zorgpersoneel, in de Duitstalige gemeenschap over 69,1% en in Wallonië 73%. Einde mei bedroeg de vaccinatiegraad in Vlaamse voorzieningen en de eerste lijn gemiddeld 83,4%.