...

De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch luik, wat neerkomt op een theoretisch gedeelte dat uit 60 studiepunten bestaat. Het praktisch gedeelte bestaat uit minimum 3.500 uur stage. De stageplaatsen moeten voldoen aan bepaalde criteria. De opleiding is in se niet betaald, maar wordt - zoals dat nu ook het geval is - gefinancierd door de 3,25 miljoen euro die het Riziv als middelen aan de ziekenhuizen heeft overgeschreven. Het is echter aan de ziekenhuizen om te kijken hoe ze dat geld inzetten.