...

Er is de laatste jaren veel te doen geweest over het HPV-virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Twee vaccins moeten ervoor zorgen dat niet-besmette meisjes het virus niet oplopen. Maar het vaccin mist ook doel: de honderdduizenden vrouwen die al besmet zijn met het HPV-virus en dus een verhoogd risico hebben op baarmoederhalskanker. Een infectie met het humaan papillomavirus is immers een veel voorkomende, seksueel overdraagbare infectieziekte. Daardoor worden nu alleen niet seksueel actieve meisjes ingeënt aangezien de bestaande vaccins geen enkel effect hebben op een infectie die er al is. Bij sommige vrouwen die besmet zijn met het HPV-virus, verdwijnt het virus spontaan. Bij anderen blijft die in het lijf en kan die baarmoederhalskanker veroorzaken. "Sinds enkele jaren bestaan er preventieve vaccins", zegt prof. Pierre Van Damme (vakgroep VAXINFECTIO, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen). "In Vlaanderen worden jonge meisjes ermee ingeënt, maar een therapeutisch - of bestrijdend - vaccin voor vrouwen die de besmetting opliepen, bestond nog niet." "In samenwerking met Genticel voerden we een fase I studie uit, first use in humans. De resultaten uit deze eerste studie, waaraan 47 vrouwen deelnamen, zijn veelbelovend: het percentage vrouwen bij wie de HPV-infectie verdween was beduidend hoger na vaccinatie met ProCervix, vergeleken met vrouwen die een placebo kregen. ProCervix bleek compleet veilig, en werd door alle patiënten goed getolereerd. Het gaf geen ernstige bijwerkingen, alleen tijdelijke vaccingerelateerde reacties". Momenteel zoeken we vrijwilligsters voor de tweede fase. Van Damme: "In deze multicentrische studie, waaraan in totaal 220 vrouwen kunnen deelnemen, worden de werking en de veiligheid van het experimentele vaccin verder getest. We verwachten het vaccin binnen een jaar of drie op de markt te zien komen. De ontwikkeling van een therapeutisch vaccin tegen HPV is echt wel een mooie doorbraak." Nog vrijwilligers gezocht Voor deze fase II studie heeft de Universiteit Antwerpen nog heel wat vrijwilligsters nodig. Van Damme: "Hoe meer vrijwilligsters, des te overtuigender de resultaten. We zijn op zoek naar vrouwen tussen 25 en 50 jaar oud, die niet eerder een HPV-vaccin hebben gekregen, en een HPV-infectie hebben zonder verdere baarmoederhalsafwijkingen. Vrouwen die in aanmerking komen, krijgen twee injecties toegediend, met ProCervix of een placebo, met een tussenpauze van zes weken, en worden twee jaar lang nauwgezet opgevolgd." Heeft u patiënten die geïnteresseerd zijn? Zij kunnen zich melden via mail: annick.hens@uantwerpen.be .