...

De apothekers, hun koepelorganisaties en de koepelorganisaties van de artsen waren er in december allesbehalve gelukkig mee. In het regeerakkoord werden een aantal ingrepen aangekondigd die bij apothekers noch artsen op veel genade konden rekenen. Een van de belangrijkste aankondigingen was toen dat, bij een voorschrift op stofnaam (VOS), de apotheker verplicht zou worden om het goedkoopste geneesmiddel af te leveren. Onlosmakelijk daarmee verbonden werd toen ook gesteld dat de apotheker elke acute behandeling met een antibioticum of een antimycoticum zou moeten behandelen als een voorschrift op stofnaam. Meer nog: de apotheker zou bij dit soort voorschriften altijd het goedkoopste middel moeten afleveren. Voorontwerp Toch is er tijdens de laatste ministerraad van 2011 nog gestemd over het voorontwerp van wet, ingediend door minister Onkelinx. "Het waren dringende maatregelen die moesten genomen worden om het regeerakkoord uit te voeren. Anders zou het onmogelijk zijn om die al voor 1 maart 2012 van kracht te laten zijn", zegt het kabinet. De ministerraad heeft het voorontwerp dan ook goedgekeurd. En hoezeer de apothekers en artsen ook op tafel hebben geslagen, het staat eigenlijk vast. De apotheker zal elke acute behandeling met een antibioticum of een antimycoticum kunnen behandelen als een VOS, met uitzondering als de arts eist dat zijn voorschrift om grondige reden (bijv. allergie) strikt wordt gevolgd. De apotheker moet bovendien het goedkoopste geneesmiddel afleveren om aan de terugbetalingsregels te voldoen. Prijsverlaging Geneesmiddelen van categorie A die binnenkomen in de referentieterugbetaling, zullen veel lager van prijs moeten zijn dan voorheen (41 % in plaats van 31 %). Na vier jaar in de referentieterugbetaling worden ze nog goedkoper (7 % in plaats van 5,5 %). Wat de rusthuizen betreft kunnen er bijzondere terugbetalingsregels worden ingesteld, onder meer bij aflevering van individuele dosis. Bij een verplichte prijsdaling wordt de mogelijkheid om een contract af te sluiten met een farmaceutisch bedrijf, verruimd. Prijsverhogingen van geneesmiddelen worden geblokkeerd, tenzij er een gegronde sanitaire reden is.